Zgłoszenie kasy fiskalnej i fiskalizacja.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, muszą liczyć się z koniecznością założenia kasy fiskalnej. Po przekroczeniu limitu, oprócz zakupu kasy, podatnik będzie musiał zmierzyć się także z dodatkowymi obowiązkami związanymi z jej wprowadzeniem.

Kasa fiskalna może działać tylko z unikatowym numerem ewidencyjnym – nadaje go wyłącznie naczelnik urzędu skarbowego. Aby jednak taki uzyskać, podatnik zobowiązany jest złożyć wcześniej do urzędu odpowiednie dokumenty. Pismo które służy do określenia całkowitej liczby kas, które będą wykorzystywane w przedsiębiorstwie, oraz do wskazania miejsc (adresie)  instalacji sprzętu. Ważne, aby złożyć je przed obowiązującym terminem rozpoczęcia ewidencji za pomocą kas rejestrujących.

Po wizycie w urzędzie przedsiębiorca powinien dokonać fiskalizacji kasy rejestrującej. Jest to czynność serwisowa, przeprowadzana przez  serwisanta, który w przyszłości będzie odpowiedzialny za obsługę przedsiębiorcy. Taki fachowiec musi być wybrany z serwisu, za który jest odpowiedzialny krajowy producent kas albo importer lub też z innego serwisu, ale posiadającego autoryzację wspomnianego producenta lub importera. Po dokonaniu fiskalizacji zarówno przedsiębiorca, jak i serwisant są zobowiązania do dokonania zgłoszenia do urzędu skarbowego w terminie 7 dni. Drugim dokumentem, jaki musi złożyć nabywca kasy fiskalnej, jest tzw. zgłoszenie kasy przez podatnika. Wzór dokumentu jest ściśle określony i stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Składa się ono z dwóch części. W pierwszej przedsiębiorca wypełnia podstawowe dane identyfikacyjnej, w drugiej zaś wskazuje miejsce instalacji kas rejestrujących. Powinien to zrobić w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji urządzenia.

Jeśli podatnik zamierza korzystać tylko z jednej kasy fiskalnej, zawiadomienie o ilości i miejscu używania urządzenia może zawrzeć właśnie w opisanym wyżej zgłoszeniu kasy przez podatnika, dokładniej w części dotyczącej miejsca instalacji kasy. Ma do tego prawo pod warunkiem, że zgłoszenie to złoży przed terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania tych kwot.

Po otrzymaniu odpowiednich dokumentów, naczelnik urzędu skarbowego nadaje kasie numer ewidencyjny. Jest to numer indywidualny, dotyczący wyłącznie jednego urządzenia i odpowiadającej mu książki kasy. Podatnik jest zobowiązany do umieszczenia go w sposób trwały na kasie.

ZAPRASZAMY

logo pclap-alert

Sklep Serwis komputerowy Niepołomice ,ul. Targowa 2G
Czynne od Poniedziałku do Piątku 8:00- 18:00
Sobota 9:00 – 13:00

Sklep komputerowy tel. 504 076 707 , 12 250 07 70

Serwis komputerowy 608 025 708

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *